lundi 22 novembre 2010

bush perd la tête....?

photoshopation